Opiskelija palauttaa Moodlessa tiedoston Turnitin-tehtävään 3a5e6de8a693456c9f3034d679fa045e

Opiskelijan tärkeimmät toiminnot Turnitin-tehtävänpalautuksessa Moodlessa.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Opiskelijan kirjallinen ohje: http://r.jyu.fi/turnitin -sivustolla