Etätentti Moodlessa (13 min.) 9902d2f9c43c44678323719bfad83a56

Työkaluina Tehtävä, Turnitin-tehtävä ja Tentti-aktiviteetit

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.