Arviointi Moodlessa 8d94e0b008864f24ae1cfb9e8503e5a4

Voit pitää kurssin osasuorituksista kirjaa Moodlen arviointikirjassa.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.