Vainionpää Hanna

XPVK002_KL20
Akateeminen puheviestintä
Program XYHK001 Vainionpää ja Sievänen / Ryhmä 1
XYHK001-kurssilla pidetyt asiantuntijoiden alustukset
Program XYHK001_VAINIONPÄÄ & SIEVÄNEN/ Ryhmä 2
Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen
Program XPV0018, syksy 2017
Ryhmäalustukset
Program XPV0018, kesä
Esitelmät
Program XPV0018_VAINIONPÄÄ4
Puheviestinnän perusteet
Program XPV0018_VAINIONPÄÄ5
Puheviestinnän perusteet
Program XPVK002_VAINIONPÄÄ1
Akateeminen puheviestintä Erityispedagogiikan pro gradu -seminaariin osallistuville
Program XPV0024
Videoidut harjoitukset
Program Kevät 2016, XPV0011: Videoneuvottelu
Videoneuvottelu, kevät 2016
Program Kevät 2016, XPV0011: Kokouspuheenvuorot
XPV0011
Program XPV0018_VAINIONPÄÄ_kl16
Puheviestinnän perusteet
Program XYHT1001, syksy 2020: Webinaaripäivä 1
Webinaarit 1 ja 2 (21.9.2020)
Program XYHT1001, syksy 2020: Webinaaripäivä 2
Webinaarit 3 ja 4
Program XYHT1001, syksy 2020: Webinaaripäivä 3
Webinaaripäivä 3: webinaari 5
Program object code XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot: Esittelyvideo
Opintojakson XYHT1000 (Akateemiset tekstitaidot) esittelyvideo
Program XPVK002 Verkkototeutus
Opintojakson XPVK002 aloitus