Oppimistehtävät

Program Troff document Neuvottelutaidon asiantuntijahaastattelut
Asiantuntijahaastattelut
Program NeuKo monimuoto orientaatio (Moduuli 1)
XPV0011 Neuvottelutaito
Program NeuKo 3. moduuli
Kolmanteen opetusmoduuliin liittyvät videot
Program NeuKo 4. moduuli
Neuvottelu- ja kokoustaidon opintojakson neljänteen moduuliin liittyvät videot
Program Troff document NeuKo 5. moduuli: Konfliktit ja konfliktinhallint
Konfikteja ja konflikinhallintaa käsittelevä videoaineisto
Program XPVK002
Akateeminen puheviestintä