Kansainvälisen ICCS-tutkimuksen tulosten julkistaminen

Tilaisuudessa julkistetaan nuorten yhteiskunnallisia tietoja, osallistumista ja asenteita koskevan kansainvälisen vertailututkimuksen (ICCS 2016) tulokset.