Alanne Anne

Ohjelma XPV0202 Puheviestinnän perusteet psykologian opiskelijoille Alanne 1 sl -19
XPV0202 Puheviestinnän perusteet psykologian opiskelijoille Alanne 1 sl -19
Ohjelma XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen Alanne 1 sl 19
XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen Alanne 1 sl 19
Ohjelma XYHH001 Akateemiset tekstitaidot KUMU
XYHH001 Akateemiset tekstitaidot KUMU