Museologia 6d7c0d6982de4d038e73d817b41910b3

Professori Janne Vilkuna

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

HAASTATTELUKYSYMYKSET

- Minkälaiset ovat museologian tieteenalan juuret?
- Mitä museologian tieteenala tarkastelee?
- Kuinka paljon museologian alan asiantuntijoita on Suomessa?
- Mitä ovat museologian lähitieteenalat?
- Mitkä ovat museologian tutkimuksen painopisteet Jyväskylän yliopistossa?
- Mitä oma tutkimuksenne tarkastelee?
- Kenelle museologian opinnot mielestänne sopivat?
- Minkälaisia valmiuksia museologian opinnot antavat työelämään?
- Mitä hyötyä on museologian alan tutkinnosta?
- Mikä on mielestänne kiinnostavinta museologian tieteenalassa?
- Olette myös Jyväskylän yliopiston museon johtaja. Mikä tässä työssä on antoisinta?