Museologia 6d7c0d6982de4d038e73d817b41910b3

Professori Janne Vilkuna

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

HAASTATTELUKYSYMYKSET

- Minkälaiset ovat museologian tieteenalan juuret?
- Mitä museologian tieteenala tarkastelee?
- Kuinka paljon museologian alan asiantuntijoita on Suomessa?
- Mitä ovat museologian lähitieteenalat?
- Mitkä ovat museologian tutkimuksen painopisteet Jyväskylän yliopistossa?
- Mitä oma tutkimuksenne tarkastelee?
- Kenelle museologian opinnot mielestänne sopivat?
- Minkälaisia valmiuksia museologian opinnot antavat työelämään?
- Mitä hyötyä on museologian alan tutkinnosta?
- Mikä on mielestänne kiinnostavinta museologian tieteenalassa?
- Olette myös Jyväskylän yliopiston museon johtaja. Mikä tässä työssä on antoisinta?