Museologia

Program MSLP030
Museo ja yleisö 2018-2019
Program MSLP010
Johdanto museologiaan 2015 - 2016
Program Johdanto museologiaan 2018-19
Johdanto museologiaan
Program MSLP024 Kokoelmatyö 2018-2019
MSLP024 Kokoelmatyö 2018-2019
Program Museologia 2020 - 2021
Museologian kurssien videoita lukuvuonna 2020-2021
Program MSLP010 2021-2022
Johdanto museologiaan
Program MSLP024 Kokoelmatyö 2021-2022
Kurssiin kuuluvat tallennetut luennot
Program Info museologian opintoihin 2021-2022
Tallenne 10.9.2021 pidetystä infosta, jossa tarkastellaan museologian perusopintoja.
Program MSLP030 Museo ja yleisö 2021-2022
Museo ja yleisö -kurssin tallenteet
Program MSLP024 - syksy2022
Kokoelmatyö
Program MSLP030 syksy 2022
MSLP030