Toinen reitti yliopistoon -hankkeen väliseminaari Jyväskylässä 13.6.2019

Tah­toa, Ryh­tiä, Yri­tys­tä – opis­ke­li­ja­valin­nat ja ta­voit­teel­li­nen jat­ku­va op­pi­mi­nen. TRY-hankkeen väliseminaari.

Ohjelman löydät tapahtuman verkkosivuilta: 

http://r.jyu.fi/zfh