Luokanopettajakoulutus

Program OKLA215
Vuorovaikutus ja oppiminen
Program Octet Stream POM1YMA matematiikka ydinosa
Syksy 2014
Program OKLS315
Syventävät ilmiöopinnot 2: kouluyhteisö ja yhteiskunta
Program POM1YSU
POM1YSU
Program object code POM11JO
POM11JO (Syksy 2014)
Program Octet Stream POM1YLL Ympäristö- ja luonnontiedon ydinosa
Syksy 2014
Program OKLA215 sl2015
OKLA215 luokanopettajakoulutuksen aineopintojen kurssin luennot sl 2015
Program POM1YYL - Ympäristö ja luonnontiede 2015
Syksy 2015
Program POM1YSu 2015
Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikan ydinosa
Program OKLA215 Syksy 2016
OKLA215 Oppiminen ja vuorovaikutus
Program OKLS619 Luennot lv. 2016-17
Laadullisen tutkimusaineiston analyysimenetelmiä
Program OKLA4300 Kandidaatintutkielma ja seminaari, kandi-info
Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät
Program Troff document KTKA2010 Laadulliset tutkimusmenetelmät
KTKA2010 Laadulliset tutkimusmenetelmät
Program OKLA4300
OKLA4300
Program Octet Stream OKLS1309 Kouluyhteisö ja yhteiskunta
OKLS1309 Kouluyhteisö ja yhteiskunta
Program Octet Stream Vuorovaikutus osana opettajan arviointiosaamista (VOPA)
VOPA
Program OKLS1109 - Syksy 2022
Arviointi opettajan työssä
Program OKLS1309 Kouluyhteisö ja yhteiskunta (2023)
OKLS1309